Alternativa Investeringar – komplettera ditt sparande

I en diversifierad portfölj och en bit in på sin investeringsresa tycker en del att det finns utrymme för alternativa investeringar. Vad som betraktas som alternativa investeringar kan skilja sig åt från person till person men det kan exempelvis handla om att allokera en mindre del av sitt kapital i plattformar såsom Savelend och Tessin eller varför inte genom att investera i vin via RareWine. Här på investeringskunskap ger vi olika tips på alternativa investeringar. Förhoppningsvis kan det hjälpa dig att vara utrustad för alla finansiella klimat.