kryptovaluta

Krypto – Vad är egentligen värde?

Kryptovaluta hör till en senare uppfunnen tillgångsklass och bör endast ses som ett spekulativt tillgångsslag.