fonder

Fonder – den lättförvaltade och trygga sparformen

Fonder har historiskt sett varit mycket säkrare än aktier och i särklass indexfonder, men det innebär också en lägre avkastning.