fonder

Fonder – den lättförvaltade och trygga sparformen

Fonder kan ses som en korg med en samling av olika aktier. En fond kan antingen förvaltas aktivt av en förvaltare, eller passivt i form av att fonden följer ett visst index, s.k. indexfonder. Dessa olika typer av fonder har både sina fördelar och nackdelar. Den gemensamma nämnaren med alla fonder är att du får en exponering i flera olika aktier, och därmed en minskad risk. Det anses också positivt att investera i flera olika fonder för att ytterligare minska sin risk. Vi hoppas kunna förmedla tankeväckande information som kan hjälpa och inspirera våra läsare i sitt fondsparande.