Guld & Råvaror

Guld & råvaror – en hedge

Guld & råvaror hör till ett av de äldsta tillgångsslagen genom tiderna. Mest känt, guld och silver, har varit pengar i tusentals år. Guld är en oerhört unik och vacker metall vilken också är resistent mot korrosion. Guld är i investeringssammanhang framförallt känt för att motverka nedgångar i sparportföljen och fungera som en hedge över tid. När andra valutor och tillgångsslag har kraschat har guld bestått då det anses vara värde i sin renaste form. Guld används idag i en mängd olika sammanhang. Framförallt främst är det till smycken men några andra användningsområden är vid tillverkning av elektronik, rymden och läkemedelsindustrin. En tredjedel av all guld i världen innehas av olika länders centralbanker men än en större del hålls i privat ägo. Övriga viktiga metaller är platina, palladium, koppar, litium. Gruvbolagen som utvinner metallerna spelar idag en central roll för en hållbarare framtid då metallerna också används i exempelvis elbilsbatterier, solceller och datorer. Därav gäller det att främja gruvbolag som driver ett hållbart och miljömedvetet arbete. Bortsett från guld och andra ädelmetaller så har det även blommat upp andra alternativ på senare år. Däribland möjligheten att investera i vin.